Newsletter - szkolenia hccp, dokumentacja haccp
Polish (Poland)English (United Kingdom)

FAQCo oznacza skrót HACCP?

 
HACCP - system analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (Hazard Analysis and Critical Control Points), zwany dalej "systemem HACCP" - postępowanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności przez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich etapów produkcji i obrotu żywnością. System ten ma również na celu określenie metod eliminacji lub ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań korygujących.

 

Czy muszę certyfikować sytem HACCP?

 
Prawodawstwo wspólnotowe nie wymaga, by procedury HACCP były certyfikowane np. w ramach systemów zapewnienia jakości. Wszelkie inicjatywy otrzymania takiej certyfikacji są inicjatywami indywidualnymi i dobrowolnymi.

 

Czy wystarczy, że jedna osoba w firmie będzie stosowała system HACCP?

 
Niestety nie. Wyjątkiem jest firma jednoosobowa. Udane stosowanie HACCP wymaga pełnego zaangażowania oraz uczestnictwa kadry kierowniczej i wszystkich pracowników mających styczność z żywnością.

 

Co to są warunki wstępne do wprowadzenia zasad sysytemu HACCP?

 
Warunkami wstępnymi, bazą na której opiera się system HACCP, jest Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) i Dobra Praktyka Higieniczna (GHP). Dobra Praktyka Higieniczna (GHP) jest to wykonywanie wszystkich czynności zarówno w produkcji, jak i obrocie środkami spożywczymi z zachowaniem warunków zapewniających środkom spożywczym właściwą jakość zdrowotną. Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP) to wykonywanie wszystkich czynności produkcyjnych zgodnie z określonymi wymaganiami dotyczącymi głównych założeń budowlanych, technicznych, technologicznych, wyposażenia, praktyk operacyjnych i metod produkcji, które są niezbędne do wyprodukowania żywności o właściwej zdrowotnej jakości zgodnej z przeznaczeniem.

 

Zapomniałam/em hasła. Co mam zrobić?

Proszę kliknąć w link znajdujący się w panelu logowania i podać nazwę użytkownika lub adres e-mail podany podczas rejestracji. Następnie zostanie wysłana automatycznie wiadomość na adres e-mail z instrukcją, jak uzyskać ponownie dostęp.

 

Czy rejestracja na portalu jest bezpłatna?

Rejestracja na portalu jest całkowicie bezpłatna. Prosimy pamiętać, iż login i hasło muszą być wpisane małymi literami i bez polskich znaków, a adres e-mail jest unikalny i nie może się powtarzać dla różnych użytkowników.

 

Jak dokonać płatności?

Płatności można dokonać Online przez płatności.pl , bezpośrednio po zalogowaniu i zakupie szkolenia lub dokumentacji.  Zakupione szkolenia i dokumentacja udostępniane są po zweryfikowaniu płatności, co z reguły trwa do 1h. Aby dokonać  płatności w inny sposób, np. tradycyjnym przelewem, przekazem, itp., prosimy o bezpośredni kontakt.

 

Co daje mi certyfikat i czy jest on honorowany przez pracodawców oraz jednostki kontrolne takie jak np. Sanepidy

Certyfikat jest dokumentem wymaganym między innymi przez jednostki kontrolne (np. Sanepidy), potwierdzającym,  że pracownik placówki przeszedł wymagane  szkolenie zgodnie z Ustawą o bezpieczeństwie żywności. Nasze certyfikaty są honorowanym  dowodem odbycia szkolenia, a każdy certyfikat jest opatrzony skanem podpisu konsultanta. Jeżeli jednak zajdzie taka potrzeba, to możemy przesłać potwierdzenie odbycia szkolenia listownie.

 

Co muszę zrobić aby uzyskać certyfikat?

Aby uzyskać certyfikat należy wykupić i odbyć wybrane szkolenie, a następnie zdać krótki  test . Po zdaniu testu certyfikat będzie gotowy do pobrania (PDF).

 

Kiedy są wyniki testu i co się stanie jeśli nie zdam testu za pierwszym razem?

Wyniki testu pojawiają się natychmiast po jego ukończeniu. Test końcowy można zdawać wielokrotnie bez dodatkowych opłat, aż do uzyskania wystarczającej ilości punków (80%) niezbędnych do otrzymania certyfikatu, jednak system wybiera za każdym razem inny zestaw pytań.

 

Ile trwa szkolenie i czy mogę przerwać, a następnie do niego powrócić?

Czas szkolenia to ok. 2-2,5h. Szkolenie kończy się krótkim testem, po zdaniu którego można pobrać  certyfikat (PDF). W każdej chwili można przerwać szkolenie i do niego powrócić później.

 

Na jak długo otrzymuje dostęp do szkolenia?

Dostęp do szkolenia uzyskuje się na okres 3 miesiący.

 
 

Dotacje na innowacje